Coppens, C.E.


Dpl.sld. Cor E. Coppens.
Legernummer: 301109000.

Adres destijds:Pickťstraat 19.

Cor werd uitgezonden in April 1949.
Onderdeel: Luchtstrijdkrachten. Gedetacheerd bij ML Knil. Radioopleidingsschool op de Vliegbasis Andir bij Bandung.
Terug naar Nederland in Juli 1950, Gedemobiliseerd in April 1951.

Toelichting bij de foto's.
De onderstaande serie foto's heeft betrekking op het verblijf in indiŽ van een groep LSK (luchtstrijdkrachten) dienstplichtigen van April 1949 tot Juli/September 1950.

In april 1949 vertrok met het M.S. Waterman een detachement aanvullend personeel van het LSK voor de Militaire Luchtvaart van het KNIL (Koninklijk Nederlands Indische Leger). De LSK-groep was gevormd uit dienstplichtigen die vrijwillig naar IndiŽ gingen. De Technici werden na aankomst onmiddellijk verdeeld over een vijftiental verschillende vliegvelden en er werd een groep van 17 man  in opleiding genomen tot telegrafist op de Radio Opleidingsschool op het vliegveld Andir als klas T5.


Klas T5 met instructeur sergeant-majoor Bolte. Deze was verbindingsman bij 4-R.I. IN 1930-40 en was destijds ingekwartierd in de Pickéstraat in Noordwijk.


Vier foto's die 24 uur onafgebroken op wacht weergeven.Van zaterdagavond 18 uur tot zondagavond 18 uur als vliegveldbewaking op vliegbasis Andir. Geen rustperiodes maar om de vier uur wisselen van locatie. De postindeling was afhankelijk van het risicofactor per locatie.


Zestal laagvliegende C47 Dakota's in aanvlucht voor een dropping van paratroepers


Laatste vlucht voor examen van leerlingen vliegtuigtelegrafisten.(links.Vliegerwaarnemer ML KNIL onderluitenant  Kranenburg, Sergant LSK Terpstra. Verder Leerlingen klas T5.


Strijken van de Nederlandse vlag ......


en het hijsen van de Indonesische vlag.


Juli 1950, op de terugweg naar Nederland.


En ......... weer thuis.