Orde & Vrede
"Nederlands Vliegerkruis"

Vlieger Kruis baton

 

Ga svp met de muis over de onderstaande foto


Twee varianten van het Vliegerkruis, beide STERLING gestempeld.

 

   


Vliegerkruis gemaakt door Spink & Son - Londen, in originele doos.

 

 

Vliegerkruis - Oorlogsherinneringskruis - Orde & Vrede - Trouwe Dienst - Vierd.Nijmegen

Deze medailleset werd toegekend aan: Sergeant-Vliegtuigtelegrafist L.Bernet
Het hierbovengetoonde vliegerkruis werd toegewezen met Koninklijk Besluit no. 7 van 10 augustus 1944 vanwege:
Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijandblijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Het oorlogsherinneringskruis draagt de gespen:
Nederland Mei 1940
Oorlogsvluchten 1940-1945

 

 

 

Voor meer informatie zoals logboekgegevens e.d. klik hier

 

Het Vliegerkruis is een Nederlandse onderscheiding, ingevoerd in 1941, welke aan Nederlandse militairen wordt uitgereikt die zich
door initiatief, moed en volharding tegenover de vijand dan wel in verband met vijandelijke actie, hebben onderscheiden en deze
daden hebben bedreven gedurende een of meer vluchten in een luchtvaartuig. De onderscheiding werd ook aan geallieerde vliegers,
wier verrichtingen in de lucht van uitnemend belang waren voor Nederland, uitgereikt.
             

Sgt. Louis Bernet

            

 

 

                   
Uiterst links Sergeant Bernet, klaar voor actie.

Dit is een kopie van het afschrift maar draagt op de achterkant wel het originele stempel van het Kanselarij der Nederlandse Orden.

terug naar start