Nieuw op de site: __________________________________
41 namen toegevoegd aan Hillegom,
zie: Sobats Hillegom. Met dank aan
Stichting Vrienden van Oud Hillegom!
__________________________________
Uitreiking medaille aan Anneke Benz
__________________________________
De sitemap
__________________________________
Tot één van de nieuwste aanwinsten behoren 3 albums van Anneke Benz van het VHK, langzamerhand worden enkele foto's toegevoegd, hier alvast een klein
Voorproefje
_________________________________
Wireless in Indië
_________________________________
Dagboek Jan Mulder
_________________________________
Foto-reportage 18th Sqn.(NEI) RAAF
_________________________________
Zie ook:"Nieuw op de Site"
_________________________________