Info gezocht

Onlangs ben ik op twee bijzondere items gestuit.

Het gaat om twee vlaggetjes die tussen 1945 en 1950 in gebruik zijn geweest in Nederlands-Indië.
Voor en achterkant zijn identiek. Beide vlaggetjes zijn handgemaakt en meten ± 35 x 24 cm..
Ze zijn door een veteraan meegenomen nadat het Nederlandse leger zich moest terugtrekken uit Nederlands-Indië.
Helaas is het niet meer mogelijk om deze persoon vragen te stellen omtrent de herkomst.
Persoonlijk vermoed ik dat het hier gaat om compagnies vlaggen van de B-cie en de C-cie.

Wie zou mij hier meer over kunnen vertellen?
bij voorbaat hartelijk dank voor de moeite.
Svp mailen naar: Bart Smulders