Benten, Wilhelm Johann van


Van de neef van Wilhelm Johann van Benten kreeg ik de volgende informatie en foto's:

Als OVWer opgekomen bij het 2-11 Regiment infanterie op 01 november 1945.
Overgeplaatst naar 1-4 Regiment infanterie op 24 november 1945.
Vertrokken naar Engeland op 03 december 1945.
Vertrokken uit Engeland naar Indie met MS "Alcantare" op 31 december 1945.
Aangekomen op Malakka op 23 januari 1946.
Overgeplaatst naar 2e Prins Bernard Bataljon te Singapore op 26 maart 1946.
Vertrokken van Malakka op 27 maart 1946.
In Indie aangekomen op 30 maart 1946.
Overgeplaatst naar 3-1-4e Regiment infanterie op 01 mei 1946.
Overgeplaatst naar 5-1-4e Regiment infanterie op 01 juli 1946.
Uit Indie vertrokken met SS "Kota Baroe"op 31 mei 1948.
Aangekomen in Nederland 03 juli 1948.

Hij was in Indie een van de oudere militairen, daarom werd hij daar door de collega's Ome Willy genoemd.