header ReŁnie IndiŽ Veteranen header "Noordwijkerhout en de Zilk" header

Dienstplichtig soldaat der 1e klasse Gerard R. Brama.

Teruggekomen uit IndiŽ op 26 december 1949.
Destijds woonachtig: Langeveld 28, later in Noordwijk.