header ReŁnie IndiŽ Veteranen header "Noordwijkerhout en de Zilk" header

Dienstplichtig soldaat Willem A.C. Nulkes (27.03.25.075)
Terug naar Nederland op 27 maart 1950 met de "Georgic".

Destijds woonachtig: Parallelweg 11.