header ReŁnie IndiŽ Veteranen header "Noordwijkerhout en de Zilk" header

Dienstplichtig soldaat Wim Freke.
Legernummer: 270530???
Ingedeeld bij de Ondersteuningscompagnie van 4-2- R.I.

Keerde op 25 februari 1950 terug naar Nederland met de "Pasteur".

Destijds woonachtig Emmastraat 2.

Rechts op de foto Wim Freke, links J. v/d Niet.

Belawan - Sumatra 1947. Van linksboven naar rechtsonder:
Wim Freke, Siem Bouwmeester, Jan Zandbergen, Jan Pijpers.