header ReŁnie IndiŽ Veteranen header "Noordwijkerhout en de Zilk" header

Dienstplichtig soldaat Piet v.d. Elst.

Werd ingedeeld bij 10 RI - 4e Bataljon.
Vertrok met de "Johan van Oldebarneveld" naar IndiŽ op 5 februari 1947.
Keerde terug op 20 februari 1950 met de "Zuiderkruis".

Destijds woonachtig: Meeuwenlaan 56.