header ReŁnie IndiŽ Veteranen header "Noordwijkerhout en de Zilk" header

Dienstplichtig soldaat A. Caspers (28.11.05.423)

Was ingedeeld bij 4.2.3 RI - 3 B-Compagnie.
Vertrok vrij laat naar IndiŽ op 16 februari 1949 met de SS "Waterman".
Standplaatsen waren o.a. Soerabaja, Mojokerto en Malang.
Kwam weer terug naar Nederland met de Generaal Ballov op 7 oktober 1950

Destijds woonachtig: 's-Gravendamseweg 5.


Caspers in Modjokerto Juli 1949