header ReŁnie IndiŽ Veteranen header "Noordwijkerhout en de Zilk" header

Dienstplichtig soldaat Wim vd Burg (26.01.15....).

Kwam op bij de Genie in de Kromhoutkazerne te Utrecht.
Onderdeel: 5 RI, 4e Battalion, 4e Company.
Vertrokken naar Indie in 1947 waar hij diende als kok te Meester Cornelis.

Destijds woonachtig: Zeestraat 109B.