header ReŁnie IndiŽ Veteranen header "Noordwijkerhout en de Zilk" header

Dienstplichtig soldaat Chris Braun kwam in 1946 op in de Hojel Kazerne en vertrok met de Volendam naar IndiŽ. Hij was ingedeeld bij de LVA bewakingsdienst waarmee hij de bewaking deed van een aantal vliegvelden (o.a. Andir, Bandoeng, Medan en Kalidjatti).

Hij keerde terug naar Nederland met de Sibajak op 3 december 1949.

Destijds woonachtig: 's-Gravendamseweg 43.