Zuijlen, D. v.


D. van Zuilen. Legernummer 250617018, diende bij 1 III-12 R.I. te Batavia.
Destijds woonachtig: van Vlietstraat 36.

Helaas nog geen foto's of andere informatie voorhanden.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl