Wilhelmus, G.F.


Sergeant G.F. Wilhelmus. Legernummer 250802131, diende bij Tr. Det. Staf D-Div.te Soerabaja.

Helaas nog geen foto's of andere informatie voorhanden.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl