Steeg, M. vd.


M.v.d. Steeg. Legernummer 260416023, diende bij de St. Cie. M.T. II-5 R.I te Soerabaja.

Helaas nog geen foto's of andere informatie voorhanden.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl