Sallier, A. A.


A.A. Salier. Legernummer 250912008, diende bij 4 III-5 R.I. te Batavia.
Destijds woonachtig: Meerstraat 32.

Helaas nog geen foto's of andere informatie voorhanden.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl