Reep, J. van de


J. van de Reep. Legernummer 260329008, diende bij 2 IV Reg. Jagers te Soerabaja.

Helaas nog geen foto's of andere informatie voorhanden.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl