Lammers, W.


Sergeant W. Lammers. Legernummer 180824001, diende bij 1 8 Batt. R.S.Y-Brig te Palembang, Sumatra..

Helaas nog geen foto's of andere informatie voorhanden.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl