Jong, Chr. de


Jager Chr. de Jong. Legernummer 250808008, diende bij Verb. Pel. 3 Reg. Jagers P.A.G. 7 Dec. Div. te Batavia.
Destijds woonachtig: 3e Loosterweg 54.

Helaas nog geen foto's of andere informatie voorhanden.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl