Koot, J.


Jan Koot (III-8 Regiment Infanterie).

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl