Stempel VHK


VHK korporaal Grietje Wemmenhove

 

Het Vrouwenkorps

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam een steeds luidere roep om vrouwen in het leger. Vrouwen bewezen zichzelf als verzetsstrijders en werden ingezet als geheim agent van het SOE (Special Operations Executive) vanuit Engeland, hierbij deden zij niet onder voor hun mannelijke collega's.

In 1944 werden drie vrouwenkorpsen opgericht:

- Het vrouwenkorps van de landmacht - VHK - (Vrijwillige) Vrouwen Hulp Korps
- Het vrouwenkorps van het Koninklijk Nederlandsch Indies Leger - VK-KNIL
- Marine Vrouwen Afdeling - MARVA

Het vrouwenkorps van de landmacht - VHK - (Vrijwillige) Vrouwen Hulp Korps

De Nederlandse minister van Oorlog Jhr.Ir. Otto van Lidth de Jeude gaf in 1943 in Engeland de 'Hulpkorpsbeschikking' uit. Een Nederlands Vrouwenkorps zou hiermee een militaire status krijgen met de naam: '(Vrijwillig) Vrouwen Hulpkorps (VHK)' en behoorde bij de Koninklijke Landmacht (KL). De 1e verbandakte werd op 25 april 1944 getekend.

De geschiedenis rond het VHK is groter dan hier beschreven omdat wij ons beperken tot Nederlandsch-Indië na WOII. Vrouwen die dienden bij het VHK vervulden functies in de administratie en de verpleging. Met deze twee functies doen we hen echter tekort want er werden ook heel veel andere functies bekleed, zoals chauffeur en in de verbindingen.
Het VHK werd in oktober 1951 opgeheven.

Het vrouwenkorps van het Koninklijk Nederlandsch Indies Leger - VK-KNIL

N.a.v. de uitgifte van de hulpkorpsbeschikking werd op 5 maart 1944 het VK-KNIL in het Australische Melbourne opgericht. Een reclamecampagne zorgde voor bekendheid van dit nieuw op te richten onderdeel van het KNIL. Van over een groot deel van de wereld meldden zich vrouwen aan met het plan om mee te helpen in Nederlandsch-Indië (wat destijds nog bezet was door de Japanners) gestalte te geven..

In Australië kregen ze hun militaire opleiding in afwachting van wanneer zij in aktie konden komen indien Indië eiland voor eiland bevrijd zou worden. Als Hollandia (Nieuw Guinea) daadwerkelijk bevrijd wordt, worden ze vanaf april 1944 voor het eerst ingezet, voornamelijk als medisch personeel om de bevolking te helpen.
Na de capitulatie van Japan begon de operationele taak voor het VK-KNIL. Hun taak was onder meer het evacueren en repatriëren van de vele gevangenen uit de Japanse interneringskampen. Verder waren ze secretaresse, apotheker(assistente) verpleger e.d.
Na 1946 kregen hun taken een meer militair karakter. Ze gingen aan de slag in administratieve functies bij de inlichtingendienst of werkten bij de verbindingsdienst. Het ging nog niet om gevechtsfuncties.
Het VK-KNIL werd op 26 juli 1950 opgeheven.

Marine Vrouwen Afdeling - MARVA

De Marva werd op 31 oktober 1944 in Londen opgericht. De achterliggende gedachte was een slogan die luidde: 'Maak een man vrij voor de vloot'.
Ook hier was sprake van alleen ondersteunende taken, het mocht allemaal niet te mannelijk worden. De aanmelders moesten minstens 22 jaar oud zijn en toestemming van hun ouders kunnen overleggen.
Toen de oorlog in Nederlands-IndiŽ ten einde was werden ook de MARVA's uitgezonden.
In 1952 werd het een beroepskorps.  

Bronnen:
Wikipedia,
Vrouwen bij Defensie 1944-1978
IsGeschiedenis

Emblemen VHK
Emblemen VK-KNIL
Documenten
Medaille voor Sergeant der Eerste Klasse J.C.S. Benz