Dagboeken Oom Jan Mulder

Het bovenstaande had een titel van een spannend jongensboek kunnen zijn maar is in werkelijkheid meer dan dat.

Na een heftige oorlogsperiode meldde Jan Mulder zich op 2 juni 1945 aan als OVW-er (Oorlogsvrijwilliger) bij het aanmeldingsbureau van het Departement van Oorlog te Barneveld.
Via Engeland belandt hij in Nederlands-Indië en keert op 19 mei 1948 weer terug in Nederland.

De dagboeken omvatten 71 blz. tekst en heel veel foto's, welke de belevenissen illustreren van een soldaat in het voormalige Nederlands-Indië. Nu, digitaal te vinden, vormen ze, tekst en foto's, één geheel.
De enige wijziging die is aangebracht is de opdeling van het geheel in hoofdstukken om de leesbaarheid via internet te vergroten.

Heel veel dank ben ik verschuldigd aan Oom Jan Mulder de schrijver van het dagboek. Na terugkeer uit Indië is dit dagboek als verwerking van een indrukwekkende periode geschreven.

Door de grote van dit project wordt het geheel in fasen opgeleverd.
Evenals op de rest van deze website berust op deze dagboeken copyright. Wij nemen aan dat u hier gevolg aan geeft. .

De Memoires van een OVWer

Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Verbandakte O.V.W. en reis naar Engeland.
-Van Engeland naar Nederlands-Indië.
-Aankomst Malakka, Lubok-Kiab, opbouw van het kampement.
-Bezoek aan Sungei-Petani.
-Sint Nicolaas.
-Johnny.
-Kerst en Oud & Nieuw 1945.
-Tragisch ongeval.
-Een dagje verlof.
-Training, en een droom die werkelijkheid werd.
-O, schoon Indië.
-Een stukje geschiedenis.
-Oprichting van de U-Brigade.
-De reis gaat verder, per boot naar ………
-Singapore.
-Meester Cornelis en klender.