Weijers P.Th.


Dpl.sld. Piet Th. Weijers.
Legernummer: 251203131.

Adres destijds: Katwijksestraat 21
Onderdeel: 3-III-7 R.I.
Kwam op 30 december 1949 met het troepentransportschip 'Sibajak' terug in Nederland.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl