Went, B. van


Ben van Went.
Adres destijds: Lindeplein 20
Taak: Ziekenverzorger

Waarschijnlijk is dit dezelfde Ben van Went als de volgende maar hij stond twee maal vermeld in 'Onze Band' met een ander adres.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl