Voort, I.H.P. v.d.


Dpl.sld. I.H.P. v.d. Voort.
Legernummer: 280126425.

Adres destijds: Marcellisstraat 6
Onderdeel: Troepen Onderd. V.T.D. School A.A.T. opleiding Tjimahi
Werd afgekeurd voor tropendienst vanwege een motorongeval en vertrok op 25 maart 1950 met de Groote Beer naar Nederland.
Kwam op 13 april 1950 aan met de 'Groote Beer'.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl