Vink, P.A.


Piet A.Vink.

Adres destijds: Tramsteeg 10a
Kwam op 1 october 1949 aan in Rotterdam met de 'Sibajak'.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl