Smeltink, Chr.W.


Chris W. Smeltink.
Legernummer: 260605209.

Adres destijds:Leeuwenstraat, van 23
Onderdeel: II 16e Comp. A.A.T. Schap P. Motor Mont.
Taak: Sportinstructeur
Kwam op 4 maart terug in Nederland met de 'Atlantis'.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl