Schelvis, W.A.


Reserve 1e Luitenant der Artillerie Wim A. Schelvis.

Adres destijds: Duinweg 29
Taak: Beheerder administratie Centrale Legermagazijnen te Batavia.
Bij Koninklijk besluit van 24 aug. 1949 no. 29 m.i.v. 1 sept. 1949 aangesteld tot reserve eerste luitenant der Artillerie.
Kwam op 6 juni 1949 terug in nederland met het troepentransportschip 'Groote Beer'.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl