Niet, J. v.d.


Sgt. J. v.d. Niet

Adres destijds: Piet heinstraat 16
Vertrok op 27 mei 1949 met de 'Tandjong Priok' uit IndiŽ en kwam vermoedelijk op 19 juni in Rotterdam aan.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl