Meulen, P. v.d.


Dpl.sld.1 P. v.d. Meulen.

Adres destijds: Karel Doormanstraat 20
Kwam op 24 maart 1950 aan in Rotterdam met de SS 'Waterman'.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl