Haas, J.B. de


Dpl.sld. Jan B. de Haas.
Legernummer: 270715071.

Adres destijds: Scheveveningsestraat 32
Onderdeel: 5e Garde Regiment Prinses Irene, Onderst. Comp. 1e Pel.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl