Haas, H.J. de


Dpl.sld. Hein J. de Haas.
Legernummer: 270911072.

Adres destijds: Leeuwenstraat, van 5
Onderdeel: 17e Comp. A.A.T. W-Brigade
Kwam op 22 maart 1950 aan in Amsterdam met de 'Volendam'.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl