Eeden, J.J. van


Dpl. Ordonn. Jan. J. Eeden.
Legernummer: 250714159.

Adres destijds: Oude Zeeweg 58
Onderdeel: Staf 4-II R.I. V-Brigade
Taak: Motorordonance, later beheerder Djongongshuis in Poerwokerto

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl