Diels, B .


Dpl.sld. Ben Diels.
Legernummer: 250710066.

Adres destijds: Limburg Stirumstraat, van 52
Onderdeel: V.L.M. Emmahaven

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl