Berg, J.A. van der


Dpl.sld. Jan A.van der Berg.
Legernummer: 280602427.

Adres destijds: Molensteeg 12
Onderdeel: B. Comp. 423 A. Bat. 2e Pel

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl