Beekman F.S.A.


Kpl. Frans S.A. Beekman.
Legernummer: 200323007.

Adres destijds: Boerhaveweg 2
Onderdeel: III Grenadiers, Staf Comp. 7 Dec. P-Div
Taak: Administrateur van de Bataljonfourier

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl