header ReŁnie IndiŽ Veteranen header "Noordwijkerhout en de Zilk" header

Dienstplichtig sergeant Frans v.d.Zwart.

Was ingedeeld bij het regiment Jagers en is met de 'Kota Baroe' naar IndiŽ vertrokken.
Hij diende in Makassar op Celebes.
Kwam op 7 mei 1950 terug uit indiŽ met de 'Skaugum'.
Destijds woonachtig: Nieuwe Duinstraat 21.