header ReŁnie IndiŽ Veteranen header "Noordwijkerhout en de Zilk" header

Dienstplichtig soldaat T.H.J.(Dirk) Warmerdam .

Werd ingedeeld bij 7e Bataljon Prinses Irene Brigade en vertrok in 1949 met de 'Volendam' naar IndiŽ.
Standplaats aldaar o.a.: Java, Sumatra en Nieuw Guinea.
Kwam weer terug in Nederland op 3 februari 1951 met het troepentransportschip 'Ormonde'.

Destijds woonachtig: Herenweg 38.