header ReŁnie IndiŽ Veteranen header "Noordwijkerhout en de Zilk" header

Dienstplichtig soldaat Joop Vrugt.

Kwam terug in Nederland op 7 october 1950 met de 'Generaal Balov'.

Destijds woonachtig: Zuiderleidsevaart 3.

Joop met zijn familie