header ReŁnie IndiŽ Veteranen header "Noordwijkerhout en de Zilk" header

Dienstplichtig soldaat Jaap van Saase

Kwam op 27 maart 1950 met de 'Georgic' terug in Nederland.

Destijds woonachtig: Zilkerduinweg 181.


Jaap zit rechtsachter in de Jeep


"De Snipers" Op de appelplaats bij de schuilkelder.
Boven v.l.n.r. Jaap van Saase, Joop van Gils, Martien Janssen, Bertus Holstege
Onder v.l.n.r. Henk van Gelderen, ? Consten.

Jaap weer terug in Nederland.


Oorkonde behorend bij de demobilisatiespeld die uitgereikt werd na terugkeer uit het voormalige Nederlands-IndiŽ


Ook jaap passeerde de evenaar, de meeste militairen werden op deze manier ontgroend