header ReŁnie IndiŽ Veteranen header "Noordwijkerhout en de Zilk" header

Dienstplichtig soldaat Jaap v.d. Niet.

Terug naar Nederland op 19 december 1949 met de "Zuiderkruis".

Destijds woonachtig: Zeestraat 16.


Links op de foto Jaap v/d Niet, rechts Wim Freke