header ReŁnie IndiŽ Veteranen header "Noordwijkerhout en de Zilk" header

Dienstplichtig soldaat Johan Heemskerk

Vertrok op 24 september 1946 naar IndiŽ.
Johan sneuvelde op 10 februari 1948 en werd te Bandoeng begraven.

Destijds woonachtig: Kerkstraat 19.