header ReŁnie IndiŽ Veteranen header "Noordwijkerhout en de Zilk" header

Dienstplichtig soldaat Johan Freke.

Werd ingedeeld bij 3 RI - 3e Bataljon.
Naar IndiŽ vertrokken op 26 september 1946 met de "Kota Agoen".
Diende op Noord-Sumatra o.a. Medan, Rantau en Prapat.
Terug naar Nederland met de "Johan van Oldebarneveld" op 8 december 1949.

Destijds woonachtig: Emmastraat 2.