header ReŁnie IndiŽ Veteranen header "Noordwijkerhout en de Zilk" header

Dienstplichtig soldaat Johan Duivenvoorde.

Diende bij de Grenadiers.
Keerde op 19 juni 1950 met de Gen. A.W. Greely terug naar Nederland.
Destijds woonachtig: Parallelweg 19.