Verschoor, J.G.


Sergeant-Majoor J.G. Verschoor. Legernummer: 150502000, diende bij II-10 R.I. te Soerabaja
Destijds woonachtig: Hostraat 11.

Helaas nog geen foto's of andere informatie voorhanden.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl