Wolf, G. vd.


G. vd. Wolf. Legernummer 250907015, diende bij Transp. Cie II Inf. Brig. te Batavia.
Destijds woonachtig: Pastoorslaan 7.

Helaas nog geen foto's of andere informatie voorhanden.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl