Wiedemeijer, J.


Korporaal J. Wiedemeijer. Legernummer 230531001, diende bij de Inf. School Pr. Bernh. Kaderkl. I Dep. Cie. te Bandoen.
Destijds woonachtig: 3e Loosterweg 44.

Helaas nog geen foto's of andere informatie voorhanden.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl