Visser, B. D.


Korporaal B.D. Visser. Legernummer 260814011, diende bij 2-12 Veld Art. T.M.D. we Div. te Semarang.
Destijds woonachtig: Wilhelminalaan 54.

Helaas nog geen foto's of andere informatie voorhanden.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl