Schrier, H. vd.


Marinier 3e klasse. H. v.d. Schrier. Legernummer 37838, diende in Batavia.

Helaas nog geen foto's of andere informatie voorhanden.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl