Schniedewind, J.


J. Schniedewind. Legernummer 250816005, diende bij 2 III-5 R.I. te Batavia.
Destijds woonachtig: Veenenburgerlaan 35.

Helaas nog geen foto's of andere informatie voorhanden.

Heeft u nog informatie? SVP mailen naar bsmulders@casema.nl